Som una firma que exigigeix el millor de cadascú i que es planteja reptes que ens obliguen a superar-nos any rere any. Creiem que un professional pot ser brillant tècnicament i, alhora, un innovador i un excel·lent cercador d’oportunitats.

També som compromesos amb una professió que respecta la dimensió individual i familiar de cada empleat. Volem grans professionals que treballin per viure i no viceversa.

Si comparteixes la nostra manera d’entendre la nostra professió, tens una porta oberta a través de l’apartat de processos de selecció o directament a través de la tramesa de la teva candidatura.

Processos de selecció

  • Estem buscant per a la nostra oficina de Barcelona a un Processalista pel Departament de Litigació Complexa.

    El candidat/a seleccionat reportant als socis del departament, s’ocuparà de la redacció i preparació de tot tipus d’escrits judicials i assistència a vistes (audiències prèvies, judicis i vistes de tota mena) en matèria de procediments de jurisdicció civil (i ocasionalment mercantil).

    El candidat/a ha d’aportar una experiència d’entre 6 i 8 anys en l’exercici del Dret Processal, en despatx d’àmbit nacional o internacional de prestigi.

    És important que sigui un professional contrastat, sòlid tècnicament, amb àmplia experiència en sala, polivalent, amb visió general del Dret Processal i orientació al detall. Ha d’estar habituat a la gestió dels assumptes processals des d’una fase pre-contenciosa, a portar assumptes de forma autònoma, de forma organitzada i buscant sempre l’excel·lència jurídica.

    El perfil buscat correspon a un llicenciat/da en Dret, amb algun postgrau en institució nacional o internacional de prestigi especialitzat en Litigis. Amb un bon nivell d’anglès (oral i escrit). Acostumat/da a redactar en anglès jurídic i a participar en negociacions i reunions de tota mena en anglès.Què busquem?

Busquem una persona amb gran iniciativa, motivada, amb capacitat i responsabilitat, amb visió comercial, que vulgui intervenir molt aviat de forma activa en els assumptes en els quals col·labora i que s’impliqui tant amb el seu equip com amb la resta d’àrees.

El perfil comú a tots els candidats és el d’un llicenciat o graduat en Dret, que tingui un excel·lent expedient acadèmic i un alt nivell d’idiomes. Valorem especialment la formació jurídica complementària (màsters i postgraus) i l’experiència professional prèvia.

Què oferim?

Som conscients de la importància que té la formació per al desenvolupament personal i professional dels nostres advocats. En aquest sentit, apostem per una àmplia gamma de cursos i accions formatives, encaminades a perfeccionar i ampliar els coneixements tècnics i a desenvolupar les competències clau de tot l’equip.

La formació a JAUSAS és personalitzada (cada categoria té les seves prioritats formatives), flexible (cadascú escull el ritme en funció de la seva càrrega de treball) i prioritària (es dediquen recursos interns i externs i es valora en el moment de prendre decisions de promoció).

JAUSAS ofereix als seus professionals la possibilitat de desenvolupar una carrera professional amb la tutela i el suport directes dels associats i socis.

Envia la teva candidatura