Tecnologies de la informació i la comunicació

Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació ja no és un avantatge competitiu sinó una necessitat vital de qualsevol organització. Utilitzar-les complint el marc legal continua essent un repte per a moltes empreses. Els nostres advocats acompanyen els clients en aquest entorn de canvis veloços que és el món digital, oferint seguretat i eficàcia en cada projecte.
Serveis d’IT Compliance i govern corporatiu

Serveis d’IT Compliance i govern corporatiu

  • Diagnosi, auditories i projectes d’adequació en matèria de protecció de dades personals i aspectes regulatoris sectorials, ja sigui a nivell nacional com internacional.
  • Anàlisi i gestió de riscos legals en projectes digitals i de comerç electrònic, amb el desenvolupament i implementació de les necessàries polítiques i protocols (PP, PUME, BYOD, Cookies, etc).
Contratació IT & outsourcing

Contratació IT & outsourcing

  • Assessorament legal i contractual en plataformes electròniques i solucions d’e-commerce, models de negoci al núvol (SaaS, PaaS, IaaS) i transmitjana (App/Web/Cloud), tant a nivell nacional com internacional.
  • Contractes de llicència de software, transferència de tecnologia, distribució d’equips i suport, manteniment i desenvolupament de programes informàtics.
  • Assessorament legal a empreses multimèdia i prestadors de serveis d’Internet, signatura electrònica, i màrqueting digital.
Corporate advisory

Corporate advisory

  • Assessorament integral a les startup del sector TIC, des de la incubació fins a la recerca d’inversors o socis, incloent el procés d’auditoria preventiva amb identificació de targets i valoració d’actius IPR i el contracte de compravenda.
Litigació

Litigació

  • Litigació en matèria de defensa i gestió de la propietat intel·lectual dels continguts de portals, plataformes digitals i finestres electròniques.
  • Litigis relacionats amb projectes tecnològics, incloent gestió i coordinació de pericials informàtiques.