Alimentari

Existeixen pocs sectors econòmics que siguin tan sensibles a contratemps com l’alimentari. La profusió de normes locals, autonòmiques, estatals i internacionals és tan elevada que ningú no està fora de perill de possibles contratemps. A JAUSAS oferim les eines i l’assessorament jurídic imprescindible per afrontar amb èxit qualsevol projecte, tant des del punt de vista preventiu com sobrevingut, el nostre objectiu és ajudar les empreses a salvar situacions complicades o fer valer els seus drets allà on sigui necessari.
Compliance

Compliance

  • Compliment de codis de conducta sectorials.
  • Definició de relacions en l’àmbit sanitari.
  • Assessorament en matèria de seguretat i qualitat alimentària.
  • Assessorament i defensa davant procediments administratius i judicials.
Publicitat

Publicitat

  • Revisió i adequació d’etiquetatge.
  • Declaracions nutricionals i de propietats saludables.
  • Límits legals en matèria de promocions i concursos.
Contractació i notificacions

Contractació i notificacions

  • Notificacions de posada al mercat de productes dietètics i complements alimentaris.
  • Registres d’empreses alimentàries, autoritzacions i llicències.
  • Contractes de subministrament i distribució.