Propietat intel·lectual i industrial

Els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial són una de les parcel·les del Dret que exigeixen més coneixement i especialització. La nostra actuació tant en matèria registral com judicial durant gairebé tres dècades ens permet oferir un servei diferencial als nostres clients.
Propietat industrial

Propietat industrial

 • Anàlisi del context registral per a la viabilitat del registre de marques, dissenys, patents i models d’utilitat
 • Tramitació i oposicions de marques, dissenys, patents i models d’utilitat
 • Vigilància dels drets concedits
 • Contractes de cessió i llicència de marques, dissenys, patents i models d’utilitat
Propietat intel·lectual

Propietat intel·lectual

 • Contractes de cessió i llicència de drets d’autor
 • Contractes de continguts
 • Assessorament sobre llicències de les diferents entitats de gestió de drets (Sgae, Cedre, Vegap, Dama, Aie, Aisge, Agedi i Egeda)
 • Assessorament sobre protecció, vulneració i ús indegut de drets d’autor
 • Gestió de drets a l’honor, intimitat i pròpia imatge
 • Inscripció de drets d’autor davant el Registre de la Propietat Intel·lectual
Litigació

Litigació

 • Procediments contenciós-administratius davant la concessió o denegació de drets de Propietat Industrial.
 • Procediments civils per infracció, nul·litat i/o caducitat de patents, models d’utilitat, marques i dissenys.
 • Procediments civils per infracció de drets de propietat intel·lectual.
 • Procediments civils per competència deslleial.
 • Procediments penals per la falsificació de drets de propietat intel·lectual i actuacions a nivell duaner i policial davant la importació i comercialització de falsificacions.
 • Procediments UDRP per a la recuperació de noms de domini.
Internacional

Internacional

La gestió dels drets de Propietat Industrial i Intel·lectual només pot ésser global, per la qual cosa operem amb més de 500 corresponsals a la pràctica totalitat dels països per poder abordar un projecte de forma completa.

Premis i reconeixements

Premis i reconeixements

“Josep Carbonell de JAUSAS ‘és dur en els conflictes però sempre estén la mà per assolir un acord. Enfoca l’assessorament a les necessitats específiques del client’, segons les fonts consultades”. Chambers 2014.