Política de privacitat

La present Política de Privacitat té com a objecte informar totes aquelles persones que accedeixin i naveguin pel Lloc web (d’ara endavant, el “Usuari”) accessible a través del nom de domini https://www.fieldfisherjausas.com/ i els seus subdominis (d’ara endavant, “el Lloc web”) sobre els tractaments de dades que JAUSAS LEGAL Y TRIBUTARIO, S.L.P duu a terme a través d’aquest Lloc web.

L’accés al nostre Lloc web no exigeix la seva registre previ com a Usuari. No obstant això, l’accés i navegació a través del mateix suposa que l’Usuari accepta íntegrament la present política de privadesa i la de cookies, així com les Condicions d’Ús del Lloc web.

 

1.    IDENTIFICACIÓ DEL RESPONSABLE

 

JAUSAS LEGAL Y TRIBUTARIO, S.L.P. (d’ara endavant, “Fieldfisher JAUSAS”), en la seva condició de Responsable del Tractament, es pren molt seriosament la privacitat dels Usuaris i es compromet a realitzar els màxims esforços al seu abast per tal de respectar-la.

 

Les dades d’identificació de Fieldfisher JAUSAS són:

 

Identitat: JAUSAS LEGAL Y TRIBUTARIO, S.L.P.

Domicili: Passeig de Gràcia, nº 103, 7ª planta, Barcelona (08008, Barcelona)

E-mail: protecciondatos@fieldfisher.com

Telèfon: +34 93 415 00 88

 

 

2.    DADES PERSONALS QUE TRACTEM

 

Recopilem dades personals de les següents maneres:

 

i. Dades personals que l’Usuari ens proporciona: quan emplena qualsevol dels formularis a la seva disposició al Lloc Web o qualsevol formulari físic o quan contracta qualsevol dels nostres serveis.

 

ii. Mitjançant les Cookies i tecnologies semblants:  quan visita el nostre lloc web, utilitzem diverses tecnologies per recopilar i emmagatzemar informació, incloent-hi l’ús de cookies o tecnologies semblants per identificar el seu navegador o dispositiu. Pot obtenir més informació sobre l’ús que fem de les seves dades personals obtingudes mitjançant cookies a la nostra Política de Cookies.

 

Aquestes dades personals es poden agrupar de forma general en les següents categories:

  • Dades identificatives: nom, cognoms, direcció física i adreça de correu electrònic, telèfon.

 

  • Dades de connexió dades identificatives: IP, logs.

 

3.    FINALITATS DE TRACTAMENT, BASE JURÍDICA I PERÍODE DE CONSERVACIÓ DE LES DADES PERSONALS

 

Com hem indicat amb anterioritat en aquest mateix document, tractem les dades personals obtingudes mitjançant diversos canals. Així mateix, pel que fa a aquestes dades personals els hi apliquem tractaments diferents de conformitat amb diverses finalitats:

 

  1. Atendre les sol·licituds d’informació i/o consultes realitzades per l’Usuari.

 

Període de conservació: fins el moment en què l’interessat retiri el seu consentiment per rebre les esmenades comunicacions.

 

Base jurídica: El consentiment de l’Usuari implícit en la seva sol·licitud i/o consulta, a efectes que Fieldfisher JAUSAS pugui atendre-la.

 

  1. Possibilitar l’ús de les funcionalitats que es troben a la seva disposició al Lloc Web, incloent-hi la subscripció de l’Usuari a serveis que s’ofereixen en el mateix.

 

Període de conservació:  mentre es mantingui la relació contractual i/o de negocis entre l’Usuari i Fieldfisher JAUSAS. Un cop finalitzada, el termini necessari per complir amb les obligacions legals aplicables.

 

Base jurídica: Execució de les obligacions contractuals i/o de negocis contretes per l’Usuari i Fieldfisher JAUSAS al Lloc Web.

 

  1. Tramitar la seva candidatura i gestionar els processos de selecció de Fieldfisher JAUSAS, la qual cosa pot incloure la participació en diverses proves de selecció.

 

Període de conservació: les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran 1 any com a màxim des de la seva recepció o des de la finalització del procés de selecció.

 

Base jurídica: El consentiment de l’Usuari implícit en enviar la seva candidatura o les seves dades personals per formar part dels processos de selecció de Fieldfisher JAUSAS.

 

  1. Mantenir informat l’Usuari que ja sigui client de Fieldfisher JAUSAS, inclús per mitjans electrònics, sobre els productes, serveis i novetats de Fieldfisher JAUSAS, relacionats amb productes i serveis semblants als contractats per l’Usuari.

 

Període de conservació: fins el moment en què l’interessat retiri el seu consentiment per rebre les esmenades comunicacions.

 

Base jurídica: l’interès legítim de Fieldfisher JAUSAS de conformitat amb l’article 21.2 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, en existir una relació contractual prèvia, mitjançant la qual Fieldfisher JAUSAS va obtenir de forma lícita les dades de contacte dels seus clients per tal d’enviar comunicacions comercials en relació a productes o serveis semblants als quals inicialment foren objecte de la contractació por part d’aquest.

 

  1. Mantenir informat l’Usuari, inclús per mitjans electrònics, sobre els productes, serveis i novetats de Fieldfisher JAUSAS.

 

Període de conservació: fins el moment en què l’interessat retiri el seu consentiment per rebre les esmenades comunicacions.

 

Base jurídica: Consentiment explícit de l’interessat per a la recepció de les esmenades comunicacions.

 

  1. Administrar les interaccions de l’Usuari amb Fieldfisher JAUSAS mitjançant els diferents perfils a les xarxes socials (entre d’altres, Instagram). Les dades tractades amb aquesta finalitat seran totes les que introdueixin els Usuaris al seu perfil de xarxes socials, per tant, seran regulades per la política de privacitat de la xarxa social corresponent, de la qual Fieldfisher JAUSAS no n’és responsable.

 

Període de conservació: Les dades que es tractin amb aquesta finalitat es conservaran durant la vigència del perfil de Fieldfisher JAUSAS a la xarxa social.

 

Base jurídica: Consentiment implícit de l’interessat en interactuar i/o seguir el perfil de Fieldfisher JAUSAS a la xarxa social.

 

4.     DESTINATARIS

Podran accedir a les seves Dades Personals terceres persones que actuïn en nom de Fieldfisher JAUSAS, sempre que aquest accés i tractament de dades sigui imprescindible per la prestació d’un servici concret a Fieldfisher JAUSAS. En aquest supòsit, Fieldfisher JAUSAS subscrivirà el corresponent contracte d’encarregat del tractament amb tots els tercers a títol individual, els quals tractaran les dades exclusivament per a les finalitats que Fieldfisher JAUSAS determini en cada cas.

 

En els casos en què l’Usuari sol·liciti determinats serveis mitjançant  el lloc web o contacti amb Fieldfisher JAUSAS per tractar qüestions de propietat intel·lectual o industrial, les seves dades podran ser comunicades a la nostra empresa partner March & Fieldfisher (MARCH TRADE MARK, S.L.) prestadora de serveis pertanyent al sector de l’advocacia, consultoria i assessoria per tal de tramitar la seva consulta.

 

5.    MESURES DE SEGURETAT

Fieldfisher JAUSAS aplica mesures de seguretat tècniques, administratives i organitzatives per protegir les dades que recollim contra la destrucció accidental o il·lícita i la pèrdua, alteració, divulgació o accés no autoritzats, especialment quan el tractament impliqui la transmissió de dades en el context d’una xarxa, i contra qualsevol altra forma il·lícita de tractament.

 

6.    DRETS

Els Usuaris poden exercir davant Fieldfisher JAUSAS els següents drets relacionats amb les seves dades personals: accés; rectificació; supressió; limitació del tractament; portabilitat de les dades i oposició.

 

De la mateixa manera, als tractaments de les dades de l’Usuari la legitimació de les quals es basi en el consentiment donat per l’interessat, aquest té dret a retirar-ne el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basant en el consentiment previ a la seva retirada.

 

Per tal de exercir aquests drets, l’interessat pot enviar una sol·licitud, adjuntant còpia del seu DNI passaport o qualsevol altre document vàlid que l’identifiqui dirigit a JAUSAS LEGAL Y TRIBUTARIO, S.L.P., amb domicili a Passeig de Gràcia, nº 103, 7ª planta, Barcelona (08008, Barcelona); o mitjançant la adreça de correu electrònic següent: protecciondatos@fieldfisher.com

 

Cal recordar que l’Usuari té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat corresponent de control si així ho desitja.

 

 

7.    CANVIS O MODIFICACIONS DE LA NOSTRA POLÍTICA DE PRIVACITAT

Podrem revisar aquesta Política de privacitat oportunament i publicar la versió més actualitzada al nostre Lloc Web. L’informarem en cas que els seus drets es vegin afectats com a conseqüència d’una revisió.