Penal

A JAUSAS prestem serveis d'assessoria jurídica i defensa lletrada en matèria penal (defensa o, si escau, acusació particular) amb un alt grau d'especialització en assumptes de Dret Penal Econòmic i amb àmplia experiència en la defensa lletrada d'assumptes penals davant els Jutjats i Tribunals. A JAUSAS oferim un servei d'assessoria jurídica integral i personalitzat a tots els nostres clients, atenent les seves consultes, assessorant-los i donant-los suport en el disseny d'estratègies legals de defensa en matèria penal. La nostra àmplia experiència en el disseny i implementació de Programes de Compliance Penal ens situen com un despatx de referència en la defensa penal de les persones jurídiques, els seus empleats i directius.

Coneixement i assessorament

  • Dret penal econòmic: Delictes contra el patrimoni, Delictes d’insolvències punibles i alçaments de béns, Delictes societaris, Delictes contra la Hisenda Pública i la Seguretat Social, Delictes contra la propietat intel·lectual i industrial, Delictes contra el mercat i els consumidors.
  • Falsedats documentals.
  • Delictes contra els drets dels treballadors.
  • Delictes contra l’Administració Pública.
  • Protecció penal i civil del dret a l’honor.