Litigació bancària

El nostre departament de Litigació Bancària està especialitzat en reclamacions d’inversors professionals i d’empreses mitjanes i grans contra entitats financeres, havent dirigit alguns dels procediments judicials i arbitrals que han creat jurisprudència en la matèria. El nostre profund coneixement de l’asimetria dels productes financers i dels seus dèficits informatius i d’adequació, ens ha permès realitzar reclamacions amb èxit (tant prejudicials com judicials i arbitrals), fins i tot en casos d’especial complexitat en els que l’empresa comptava amb director financer o operava amb certa familiaritat als mercats. D’altra banda, el gran nombre de reclamacions i l’entitat d'aquestes (l’import acumulat de les quals el 2014 va superar els 150 milions d’euros) ens ha permès conèixer de forma permanent el posicionament de la majoria dels jutges d’Espanya de les diferents instàncies (Jutjats, Audiències Provincials i Tribunal Suprem) davant aquest tipus de litigis, així com a accedir a documentació interna de les principals entitats financeres del país. Entre les últimes actuacions del nostre equip de Litigació Bancària destaca la interposició de la querella criminal que va donar lloc a la investigació de l’Audiència Nacional sobre les participacions preferents comercialitzades per Caja Madrid el 2009. En aquest procés, acumulat al de sortida a borsa de Bankia, participem activament. Tot això ens permet tenir un coneixement directe de la documentació que s’ha anat aportant al procediment (FROB, Banc d’Espanya, CNMV, la mateixa Bankia...), i dels peritatges que s’han realitzat recentment. A JAUSAS hem obtingut sentències pioneres del Tribunal Suprem en matèria de contractes financers atípics, preferents i swap. Actualment comptem amb un acord en exclusiva amb el fons de finançament de litigis Therium Capital per al finançament de litigis relacionats amb swaps d'empreses d'energies renovables.
Coneixement i experiència

Coneixement i experiència