Life Sciences

A JAUSAS comptem amb l’avantatge del pioner, ja que la nostra firma va néixer fa mig segle per assessorar legalment la indústria farmacèutica, sanitària i de cosmètics. Des d’aleshores, hem lluitat per continuar mantenint la visió innovadora i creativa que requereix donar servei a un dels sectors més regulats del món.
Compliance i regulatori

Compliance i regulatori

 • Assessorament sobre decisions estratègiques tant en matèria de finançament i preus de medicaments com en procediments de suspensió de comercialització i desfinançament.
 • Assistència i negociació amb l’Administració Pública per a la signatura d’acords sostre i altres acords de risc compartit.
 • Defensa dels drets de les companyies farmacèutiques davant les diverses mesures adoptades per les administracions en matèria d’ús racional del medicament i contenció de la despesa farmacèutica (especialment actuacions de la Comunitat Valenciana i Andalusia).
 • Creació de projectes de col·laboració sanitària amb l’Administració Pública i programes d’atenció al pacient (com Sistemes Personalitzats de Dosificació, o Programes per a pacients amb mobilitat reduïda).
 • Disseny, elaboració i negociació de projectes d’investigació tant d’entitats públiques com privades.
 • Early access programs (ús off label, ús compassiu i accés a medicació estrangera).
Competència

Competència

 • Disseny de polítiques de racionalització de la distribució de medicaments. Implementació de polítiques de preus i gestió de situacions de comerç paral·lel.
 • Revisió i intervenció en procediments relatius a pràctiques comercials (descomptes, tying, negatives de subministrament, etc).
 • Assistència a la companyia en reunions amb tercers davant organismes col·legiats.
 • Protocols i programes de formació davant inspeccions d’autoritats nacionals i europees i auditories de compliance.
Publicitat

Publicitat

 • Consultoria estratègica per a la confecció i desenvolupament de campanyes promocionals.
 • Assessorament en la gestió, distribució i patrocini de continguts promocionals, amb la seva consegüent adequació al Codi de Bones Pràctiques de Farmaindustria i Fenin.
 • Implementació de procediments interns i programes de formació per al compliment dels codis d’autoregulació de Farmaindústria i Fenin.
 • Defensa legal en procediments deontològics.
Premis y reconeixements

Premis y reconeixements

“Excel·lent servei: els advocats aporten valor no només des d’un punt de vista tècnic sinó també des d’una perspectiva de negoci”. “Els advocats tenen un immens i detallat coneixement del sector”. Chambers 2014.

Els nostres professionals estan reconeguts pels principals directoris d’advocats, entre els que destaquen Chambers & Partners, PLC, Best Lawyers y Who is Who Legal.