Responsabilitat penal de les empreses

La responsabilitat penal de les empreses és una realitat des del 2010, quan el Codi Penal va establir un sistema de sancions penals per a les persones jurídiques que no realitzin tasques internes de prevenció de certs delictes.

Si una empresa permet (fins i tot per negligència) que el seu personal cometi delictes per aconseguir contractes o qualsevol tipus de negoci o benefici per a ella, podrà ser imputada, jutjada i condemnada a penes que van des de la multa fins a la intervenció judicial, la suspensió d’activitats o la dissolució.

Aquesta responsabilitat penal no substitueix sinó que s’acumula la dels administradors, representants o directius que hagin comès el delicte.

El catàleg de delictes pels quals es pot condemnar una persona jurídica a Espanya és extens. Actualment, diferents empreses ja han estat imputades i afronten davant els tribunals la seva possible responsabilitat penal, amb el cost legal i reputacional que això suposa.

És aquí on sorgeix la rellevància dels programes de compliance penal, que permeten a l’empresa complir amb el deure de prevenció i control. A més, la implantació de programes de compliance penal rigorosos pot eximir una empresa de ser condemnada pels delictes comesos pels seus directius o administradors, segons el nou projecte de Codi Penal. Així, s’entén que si una empresa ha implementat mecanismes de prevenció i control i malgrat tot algú els esquiva i comet un delicte per millorar les seves xifres i obtenir negoci, llavors la persona jurídica no podrà ser culpada per això.

Per desenvolupar els programes de compliance penal, JAUSAS actua conjuntament amb importants penalistes per superar els obstacles que amenacen tradicionalment aquests projectes, que normalment són desenvolupats per firmes d’assessorament legal que són líders exclusivament en Dret Mercantil o en Dret Penal.

Com actuem?

La implantación de un programa de compliance penal se realiza en tres fases:

Com actuem?