Immobiliari i urbanisme

L'equip que treballa per a assumptes del sector Immobiliari i Urbanisme de JAUSAS s’ocupa de les implicacions legals de transaccions i promocions immobiliàries, ja siguin de tipus civil, registrals, mercantils, administratives o urbanístiques, oferint assessorament jurídic relatiu al sector Immobiliari i Urbanisme tant a companyies com a particulars.
Operacions i inversions

Operacions i inversions

  • Finançament amb garantia hipotecària i altres formes de finançament.
  • Negociació i redacció de contractes immobiliaris.
Planejament urbanístic

Planejament urbanístic

  • Assessorament en matèria de llicències, drets d’edificabilitat, promocions i construcció.
  • Assessorament i constitució d’entitats i societats immobiliàries, promotores i constructores.
  • Tributació del sector immobiliari.
Asesoramiento fiscal

Asesoramiento fiscal

  • Planificació fiscal.
  • Assistència en inspeccions fiscals i administratives en inversions o en projectes immobiliaris.
Procediments i recursos administratius i judicials

Procediments i recursos administratius i judicials

  • Defensa en procediments i recursos administratius i jurisdiccionals de l’ordre contenciós-administratiu.