Gestió de conflictes

La nostra feina es distingeix per la nostra capacitat de definir i fixar amb precisió l’abast de les relacions entre parts per evitar controvèrsies posteriors o per obtenir posicions d’avantatge per als nostres clients en cas de conflicte. En l’àmbit de la litigació, ens caracteritzem per prioritzar solucions que combinin sòlides perspectives d’èxit amb una menor durada de les confrontacions, amb l’objectiu d’aconseguir el mínim desgast per als nostres clients.
Contratació mercantil i civil

Contratació mercantil i civil

  • Condicions generals de contractació.
  • Assessorament en tota mena de relacions contractuals i possibles procediments derivats de contractes, des de resolucions i rescissions contractuals a processos sobre nul·litat, interpretació i execució.
  • Propietat immobiliària: drets reals, arrendaments i comunitats de propietaris.
  • Contractes d’agència, distribució i franquícies.
Accions de responsabilitat

Accions de responsabilitat

  • Responsabilitat contractual i extracontractual.
  • Responsabilitat per producte, reclamacions de consumidors i usuaris i responsabilitat civil extracontractual. 
Conflictes societaris

Conflictes societaris

  • Conflictes entre socis i accionistes.
  • Disseny i execució de pactes parasocials. Impugnació d’acords socials i decisions dels òrgans d’administració.
  • Accions de responsabilitat d’administradors
Arbitratge

Arbitratge

  • Intervenció i direcció jurídica en tota mena de procediments davant Corts d’Arbitratge nacionals i internacionals i arbitratges ad hoc.