Empresa familiar

Trobar solucions que beneficiïn el conjunt és una tasca complexa que els nostres professionals porten dècades abordant al si d’empreses familiars, atès el desenvolupament d’aquest tipus de negocis en algunes regions que són origen de la nostra firma. Aquestes són les claus que ens fan especialistes en l’assessorament a aquest particular tipus d’empreses.
Relacions internes

Relacions internes

  • Pactes parasocials, plasmats estatutàriament o en protocols externs.
  • Mediació i negociació.
  • Planificació dels aspectes jurídico-fiscals de la successió i altres qüestions de Dret Successori.
  • Serveis de caràcter societari.
Relaciones externas

Relaciones externas

  • Gestió de conflictes amb tercers aliens a la companyia o grup empresarial.
  • Organització Empresarial i gestió del patrimoni, que inclou, des de l’assessorament i reestructuració de grups empresarials familiars a la planificació del patrimoni realitzat.
  • Assessorament fiscal.