Dret mercantil

Qualsevol operació en l’àmbit empresarial requereix anticipar aspectes pràctics de caràcter fiscal, laboral, mercantil, penal o d’una altra índole que sorgiran amb seguretat atesa la naturalesa de cada negoci. Només un equip amb experiència, com el que tenim a JAUSAS, és capaç de preveure els obstacles del camí i trobar el millor punt de partida per a la nova etapa.
Societari

Societari

  • Planificació i disseny de la constitució de tota mena de societats mercantils, amb assessorament des de la seva creació fins a la seva liquidació (modificacions estatutàries, augments de capital, canvis dels òrgans d’administració, estructures de poders, etc).
  • Disseny i implementació de tota classe d’estructures societàries tant a nivell nacional com internacional.
  • Reorganitzacions i reestructuracions de grups de societats a nivell nacional i internacional.
  • Redacció d’estatuts, acords especials d’accionistes (control comú, prestacions accessòries, drets comuns de venda) i acords de sindicació de vot.
  • Assessorament sobre govern corporatiu i les seves vies d’implementació.
  • Assessorament als òrgans d’administració en matèria de responsabilitat de consellers i directius.
Contratació

Contratació

  • Assessorament en tota mena de contractes mercantils, des d’agència a distribució o contractes de dipòsit, subministrament o arrendament d’indústria.
  • Condicions generals.