Dret laboral

Espanya compta amb una de les legislacions laborals més complexes d’Europa. Els nostres advocats destaquen per l’orientació que ofereixen perquè els clients nacionals i estrangers puguin navegar enmig d’una normativa que evoluciona ràpidament a cop de canvis legislatius i sentències judicials.
Alta direcció

Alta direcció

 • CONTRACTACIÓ: Assistim en la negociació i redacció de les condicions contractuals d’alts càrrecs, en especial, en qüestions vinculades a pactes de no competència i exclusivitat, golden parachute i clàusules d’extinció.
 • PROMOCIÓ: Assessorem empreses i directius sobre la gestió de les singularitats en casos de promoció de comandaments intermedis o alts càrrecs a càrrecs de màxima responsabilitat i consells d’administració.
 • EXTINCIÓ: Analitzem els contractes per establir les millors estratègies tant en cas d’extinció de la relació per voluntat de l’alt directiu com de l’empresa, amb especial èmfasi en la negociació d’indemnitzacions i l’obtenció d’acords.
Assessorament laboral y defensa jurídica

Assessorament laboral y defensa jurídica

 • Contractació
 • Compliance i normativa interna.
 • Extinció de les relacions laborals.
 • Mobilitat funcional i geogràfica.
 • Canvi de les condicions de treball.
 • Règim disciplinari.
 • Sistemes de compensació i retribució.
 • Plans d’igualtat.
 • Plans de formació.
 • Defensa davant la jurisdicció del Social, els Tribunals Superiors de Justícia i el Tribunal Suprem, així com en els procediments seguits per la Inspecció de Treball.
 • Arbitratges laborals.
Due diligence

Due diligence

 • Anàlisi de les condicions laborals dels treballadors, anàlisi i quantificació de les inspeccions laborals i de l’impacte de qüestions contencioses en l’àrea laboral o vinculades a la Seguretat Social, compliment de la normativa (especialment de prevenció de riscos laborals) i avaluació de les assegurances per a socis i empleats.
Negociació col·lectiva

Negociació col·lectiva

 • Assessorem en processos de negociació col·lectiva, tant a nivell sectorial com en la nova modalitat de convenis col·lectius d’empresa, donant suport als nostres clients en estratègies i tècniques de negociació amb sindicats i patronals en circumstàncies ordinàries o durant l’existència de conflictes, vagues i disputes col·lectives
 • Dissenyem estratègies per a l’obtenció de millores de la productivitat i de condicions flexibles de treball.
Reestructuracions empresarials

Reestructuracions empresarials

 • Processos de reestructuració, reorganització o reducció de plantilla, tant en el marc de l’activitat ordinària d’una empresa com en situacions de concurs de creditors.