Corporate Compliance

Activitats

 • Identificar i analitzar els riscos penals de la Companyia en funció de la seva activitat.
 • Disseny i elaboració de Codis ètics.
 • Disseny i elaboració d’un Manual de Prevenció de delictes.
 • Disseny i elaboració de Polítiques, protocols i procediments per mitigar el risc penal.
 • Disseny i implantació d’un Canal de Denúncies.
 • Disseny i implantació del Sistema Disciplinari.
 • Assessorament en el disseny i implantació de l’òrgan de vigilància i control de la Companyia.
 • Assessorament jurídic continuat a l’Òrgan de vigilància i control implantat a la Companyia per resolució de consultes en matèria de Compliance Penal.
 • Elaboració de plans de formació en matèria de Compliance penal.
 • Formació presencial a directius i empleats en matèria de Compliance Penal.
 • Assessorament jurídic i defensa penal de la Companyia, els seus administradors i directius davant un eventual procés judicial.