Contacta amb nosaltres
No desitjo rebre comunicacions de JAUSAS.


1. Objecte

La present Política de Privacitat té com a objecte informar a totes aquelles persones que accedeixin i naveguin pel Lloc web (d’ara endavant, el “Usuari”) accessible a través del nom de domini www.jausaslegal.com i els seus subdominis (d’ara endavant, “el Lloc web”) sobre els tractaments de dades que JAUSAS duu a terme a través d’aquest Lloc web.

L’accés al nostre Lloc web no exigeix la seva registre previ com a Usuari. No obstant això, l’accés i navegació a través del mateix suposa que l’Usuari accepta íntegrament la present política de privadesa i la de cookies, així com les Condicions d’Ús del Lloc web.

2. Responsable del fitxer i tractament

Titular: JAUSAS LEGAL I TRIBUTARI, S.L. (d’ara endavant, “JAUSAS”).
Domicili social: Passeig de Gracia, 103, 7ª planta, CP 08008, Barcelona.
C.I.F.: B61466868
E-mail: protecciondatos@jausaslegal.com
Telèfon: 93 415 00 88

3. Finalitats del tractament de dades

De conformitat amb el que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d’ara endavant, “LOPD”), la seva normativa de desenvolupament i la normativa aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal, posem en coneixement de l’Usuari que les dades que proporcioni a JAUSAS, ja sigui a través de qualssevol formularis online de recollida de dades o obtinguts en ocasió de la seva condició d’Usuari registrat, seran incorporats a un fitxer de dades de caràcter personal titularitat de JAUSAS i es tractaran conforme les següents finalitats:

 1. Gestionar l’ús de les funcionalitats posades a la seva disposició en el Lloc web, incloent de forma enunciativa i no limitativa, la seva assistència a esdeveniments i subscripció a butlletins, així com, l’atenció de les consultes o sol·licituds d’informació que l’Usuari formuli a JAUSAS.
 2. Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran mentre es mantingui la relació contractual i/o negocial entre l’Usuari i JAUSAS. Per al cas de sol·licituds efectuades per un Usuari que no mantingui una relació contractual i/o negocial amb JAUSAS, les dades es conservaran fins a haver resolt aquestes sol·licituds.

 3. Donar curs a la seva sol·licitud d’ocupació i gestionar els processos de selecció de JAUSAS, la qual cosa inclourà, si escau, la seva participació en diverses proves de selecció.

  Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran com a màxim durant 1 any des de la seva recepció o des de la finalització del procés de selecció.

 4. Mantenir informat a l’Usuari, fins i tot per mitjans electrònics, sobre els serveis i novetats de JAUSAS mitjançant comunicacions i/o Newsletters comercials. Si no desitja rebre aquest tipus de comunicacions, haurà de marcar la casella corresponent que es trobi al peu dels formularis de recollida de dades.

  Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran fins al moment en què l’Usuari retiri el seu consentiment per a la recepció d’aquestes comunicacions, o exerceixi el dret d’oposició.

  Excepte en els camps en què expressament s’indiqui el contrari, el lliurament d’informació requerida sobre dades personals tindrà el caràcter de voluntària, sense que la negativa a facilitar aquesta informació impliqui un minvament en la qualitat o quantitat dels serveis que l’Usuari sol·liciti. La falta d’emplenament dels camps determinats com a obligatoris mitjançant un * o el subministrament de dades incorrectes impossibilitarà que JAUSAS pugui prestar-li els serveis que seleccioni, gestionar la seva sol·licitud o remetre-li la informació sol·licitada.

4. Destinataris

En aquells casos en què l’Usuari sol·liciti certs serveis a través de la web o es posi en contacte amb JAUSAS per a temes de propietat intel·lectual o industrial, les seves dades podran ser comunicats a la nostra empresa partner MARCH & ASOCIADOS (MARCH TRADE MARK, S.L.) prestadora de serveis pertanyents al sector de l’advocacia, consultoria i assessoria amb la finalitat d’atendre la seva consulta.

5. Legitimació

La base jurídica per dur a terme els tractaments de dades especificades en l’apartat anterior és la següent:

 1. Execució de les obligacions contractuals i/o negocials assumides per l’Usuari i JAUSAS en el Lloc web. Per al cas de sol·licituds efectuades per un Usuari que no mantingui una relació contractual i/o negocial amb JAUSAS, la base jurídica és el consentiment de l’Usuari implícit en la seva sol·licitud a l’efecte de que JAUSAS pugui atendre-la.
 2. Execució de les obligacions contractuals i/o negocials assumides per l’Usuari i JAUSAS en el Lloc web.
 3. El consentiment de l’Usuari donat per a la recepció d’aquestes comunicacions.

6. Exercici de drets

El tractament de les  dades personals de l’Usuari per JAUSAS es realitzarà en tot moment de conformitat amb la normativa aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal i dels serveis de la societat de la informació.

En qualsevol cas, podrà exercir en qualsevol moment i de forma gratuïta els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant escrit acompanyant còpia del seu DNI o document vàlid que ho identifiqui dirigit a JAUSAS LEGAL I TRIBUTARI, S.L., Passeig de Gracia, 103, 7ª planta, CP 08008, Barcelona o a la següent adreça de correu electrònic: protecciondatos@jausaslegal.com

En tot cas, l’Usuari té dret a presentar una reclamació davant la corresponent autoritat de control si ho estima oportú.

Barcelona

Passeig de Gràcia, 103, 7ª planta. CP 08008

Tel: +34 93 415 00 88 Fax: +34 93 415 20 51

Madrid

Alcalá 85, 6ª planta. CP 28009

Tel: +34 91 575 70 53 Fax: +34 91 781 08 41

Contacte amb els mitjans

Montse Ruiz

Comunicació i Marketing

montse.ruiz@fieldfisher.com

(+34) 607 583 192