Víctor Villagra

  • Associat
  • VCARD
  • Àrees de pràctica: Fiscalitat
  • Sóc un Economista que compta amb més de 15 anys d'experiència en la defensa dels contribuents davant els Òrgans d'Inspecció, Recaptació i Gestió Tributària a més a més dels Tribunals Administratius i de Justícia en totes les instàncies (tribunals economicoadministratius, Tribunals Superiors de Justícia , Audiència Nacional, Tribunal Suprem, Tribunal Constitucional i Tribunal de Justícia de la Comunitat Europea) i respecte a tota classe de tributs (estatals, autonòmics i locals).

    Estic especialitzat en procediments tributaris i en la defensa dels drets dels ciutadans davant d'actuacions abusives per part de qualsevol de les administracions tributàries, així com derivacions de responsabilitat i successions d'empresa.

    D'altra banda, a més a més, assessoro en tot tipus d'assumptes relatius a due diligence fiscals i planificació fiscal dels aspectes patrimonials i successoris d'empreses familiars; així com també assessorament a persones físiques, famílies i empreses en un ampli espectre d'àrees fiscals, que abasten des de la planificació i l'assessorament fiscal fins a l'assessorament en solucions financeres i de gestió d'inversions, passant per l'establiment, gestió de family offices i planificació fiscal d'inversions estrangeres a Espanya, així com d'inversions d'origen espanyol a l'exterior.

    Comptant amb clients a Europa, Estats Units, Amèrica Llatina, la Xina i Orient Mitjà.