Silvia Mañá

  • Sòcia
  • VCARD
  • Àrees de pràctica: Dret administratiu
  • Sóc advocat especialitzat en dret públic amb especial incidència en l'assessorament a administracions públiques, organismes autònoms i empreses públiques de l'Administració Pública, fons d'inversió, empreses privades i particulars. Al llarg de la meva trajectòria professional he consolidat la meva experiència professional en l'assessorament en matèries de dret administratiu, dret urbanístic, medi ambient, contractació pública i sectors regulats; i en l'àmbit processal, assumint la direcció lletrada dels procediments judicials de l'ordenament contenciós administratiu.

    En el meu dia a dia professional, acompanyar i comprendre el perfil del client resulta essencial per tal d’oferir un assessorament que, addicionalment al grau d’exigència tècnica, possibiliti l’oferiment d’un servei integral creatiu i enfoca a afegir valor a les necessitats del client.

    Compagino el meu exercici professional amb la funció docent com a professora de l'assignatura de Litigació contenciosa administrativa del Doble Grau en Administració d'Empreses i Dret, i sóc responsable de l'assignatura de grau en Dret "Intervenció pública en l'Economia", a la Universitat ESADE. Igualment, col·laboro com Professora en el Col·legi d'Advocats de Barcelona (ICAB), impartint classes en el Màster de Dret Urbanístic i en el Curs de Procediment Contenciós Administratiu.