Ramon Vázquez del Rey

 • Soci
 • VCARD
 • Àrees de pràctica: Dret administratiu
 • Sóc un advocat especialitzat en els sectors de l'energia i recursos naturals, en infraestructures, en medi ambient, urbanisme en contractació pública i en litigació contenciós-administratiu.
  Advocat col·legiat exercint des de 1999, tinc àmplia experiència en l'àmbit d'elaboració de Due Diligence analitzant el permitting i identificant riscos reguladors, mediambientals i urbanístics.
  Així mateix, tinc experiència en l'articulació de processos autoritzatoris i econòmics en la implantació d'instal·lacions de generació renovable (i.e. eòlica i fotovoltaica, autoconsum) i cogeneració d'alta eficiència, així com en contractació de subministraments (aigua, gas, PPAs).
  He assessorat en procediment d'implementació de projectes en sòls de titularitat pública, dotacionals i privats. La meva especialitat és l'àmbit regulatori (autoritzacions i registres sectorials), contractació pública, CCPP, reequilibris concessionals, subvencions, ajudes, préstecs participatius públics, expropiació forçosa, tràmits urbanístics, territorials i ambientals, i de protecció de patrimoni historicocultural.
  També sóc expert en procediments de reequilibri contractuals (públics i privats) i responsabilitat patrimonial administrativa, en particular, en l'àmbit urbanístic. I tinc experiència en l'exercici de l'advocacia davant Tribunals, inclosa la comptable, constitucional i comunitària.
  Els meus clients són empreses de el sector de la construcció, infraestructures, industrial i de l'energia (electricitat, gas, hidrocarburs, etc.), compravenda d'actius, concessions i autoritzacions.