Oriol Delgado

  • Associat
  • VCARD
  • Àrees de pràctica: Dret administratiu, Gestió de conflictes
  • Sóc Associat en el Departament de Dret Contenciós, Arbitratge i Dret Civil. Disposo d'una dilatada experiència en la defensa de procediments judicials i arbitrals en matèria de Dret civil i mercantil. Dins de l'àrea processal tinc experiència en el sector del Dret immobiliari, successori, propietat horitzontal, responsabilitat civil i matèria contractual.

    Aposto pel diàleg i la negociació com a estratègia per la resolució de conflictes. Per aquest motiu, en la meva pràctica professional sóc procliu a esgotar les vies amistoses, acordar pagaments o realitzar compliments parcials amb l'objectiu d'aconseguir acords beneficiosos per als meus clients.