Núria Clemente

  • Associada
  • VCARD
  • Àrees de pràctica: Dret mercantil
  • Sóc associada sènior al Departament de Dret Mercantil des de fa més de dues dècades. Compto amb una destacada carrera en assessorament legal a companyies.

    Estic especialitzada en Dret Societari i en Fusions i Adquisicions. En el Departament de Dret Societari, i Fusions i Adquisicions assessoro a inversors estrangers en relació amb la constitució d'empreses, inversió estrangera, aliances d'empreses, estatuts socials i pactes entre socis. També aconsello en temes vinculats a administradors, atorgament de poders, preservació de llibres d'actes, fusions/escissions, dissolucions i qualsevol resolució auxiliar vinculada a la constitució, adquisició i manteniment corporatiu.

    Núria Clemente és associada sènior al Departament de Dret Mercantil. Té una carrera destacada tant en l'àmbit acadèmic com en el de l'assessorament legal a companyies.