Mónica Martín

  • Advocada Senior
  • VCARD
  • Àrees de pràctica: Litigació bancària, Gestió de conflictes
  • Advocada amb 5 anys d'experiència, estic especialitzada en litigació civil i mercantil. He portat diferents procediments judicials, tant en matèria bancària, com en matèria societària i de dret empresarial, així com procediments judicials de concursos de creditors. Habitualment represento i defenso davant els tribunals a persones físiques i jurídiques en procediments judicials, especialment d'índole financera.

    Sóc Graduada en Dret i Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat de Deusto i Màster en Advocacia per la Universitat d'ESADE.