Marta Trejo

  • Advocada Sènior
  • VCARD
  • Àrees de pràctica: Fiscalitat
  • Sóc advocada fiscal en l'àmbit de la planificació i assessoria integral de grans companyies i PIMES. A més, compto amb experiència en la representació i defensa dels interessos dels contribuents en les actuacions davant dels diferents òrgans de gestió i recaptació, així com de representació d'empreses davant dels òrgans d'inspecció tributària.

    He participat en l'assessorament i planificació fiscal de grups consolidats, així com en la planificació i implantació d'estructures internacionals.