Guillermo Martín

  • Advocat Sènior
  • VCARD
  • Sectors: Immobiliari i urbanisme
  • Com a advocat sènior especialitzat en dret immobiliari tinc experiència en (i) operacions de compravenda i processos de due diligence de societats i actius immobiliaris de diferent tipologia, entre d'altres, centres comercials, edificis, plantes fotovoltaiques, hotels i solars; (Ii) la redacció de diferents classes de contractes, en particular, contractes d'obra, d'arrendament i de compravenda; i (iii) l'assessorament general en matèries de dret immobiliari, registral, civil i mercantil. Així mateix, conte amb experiència en processos d'adquisició i venda de carteres.

    Abans de la meva incorporació a Fieldfisher JAUSAS, he format part dels departaments de dret immobiliari dels despatxos Cuatrecasas, Linklaters i Pérez-Llorca.

    Sóc llicenciat en dret i administració i direcció d'empreses per la Universitat Autònoma de Madrid.