Guillermo Crespo

 • Associat
 • VCARD
 • Àrees de pràctica / Sectors: Bancari & Financer, Immobiliari i urbanisme
 • Com a Associat Sènior del departament de Dret Bancari i Financer tinc una àmplia experiència en operacions de finançament estructurat i asset finance, així com en finançaments bilaterals i sindicats, LBOs i processos de refinançament i reestructuració de deute.

  Així mateix, presto assessorament jurídic recurrent a entitats financeres, empreses de serveis d'inversió i companyies elèctriques, tant a nivell nacional com internacional, i, en particular, assessorament en dret financer, dret del mercat de valors i dret mercantil.

  He participat en nombrosos processos de reestructuració societària, due diligences, adquisicions i fusions, en especial d'entitats financeres i asseguradores, tant a nivell nacional com transfrontereres, així com en l'establiment i obertura de negoci d'entitats financeres a Espanya i a la UE.

  Àmplia experiència en procediments davant els organismes supervisors de les entitats financers a Espanya (Banco de España, CNMV i DGSFP).

  Col·laborador regular d'ICADE Business School com a professor de Dret Mercantil i Financer.

  Abans d'incorporar-me a Fieldfisher JAUSAS, vaig treballar en el departament de Corporate Finance d'Analistas Financieros Internacionales i a EY Abogados com a Senior Manager del departament de Dret Bancari i Financer.

  Doble llicenciatura en Dret i Administració i Direcció d'Empreses per la Universidad Autónoma de Madrid, i he cursat el Màster en Banca i Finances de l'Escuela de Finanzas Aplicadas.
  Membre de l'Ilustre Colegio de Abogados de Madrid des de 2010.