Gemma Colomer

  • Associada
  • VCARD
  • Sectors: Life Sciences
  • Associada sènior al Departament de Life Sciences, la Gemma compta amb una trajectòria professional de més de 15 anys assessorant a empreses del sector farmacèutic i sanitari, així com també a empreses del sector alimentari. Gemma està especialitzada en dret regulador i en especial en matèria de compliment de codis de conducta sectorials i polítiques de compliance, així com en la negociació de tot tipus de contractes de companyies del sector farmacèutic. A més a més, ha treballat com a assessora legal in house en companyies del sector farmacèutic ajudant a la implemantació de procediments interns de compliment de codis de conducta.

    La Gemma va treballar amb anterioritat al Departament Processal de JAUSAS i ha pogut traslladar la seva experiència prèvia encarregant-se de la direcció de procediments contenciosos de companyies del sector farmacèutic i sanitari, tant davant l'Administració com davant els tribunals ordinaris.

    El 2017, la Gemma Colomer ha estat reconeguda pel directori Who is Who Legal com una de les millors advocades en Life Sciences (Regulatori i Transaccional), així com el 2016 (Life Sciences, Regulatori). El 2014, el directori Who is Who Legal i Best Lawyers van reconèixer a la Gemma Colomer com una de les més prestigioses advocades de la indústria farmacèutica i sanitària.