Estefanía Fernández

  • Advocada Sènior
  • VCARD
  • Àrees de pràctica / Sectors: Gestió de conflictes, Dret administratiu, Immobiliari i urbanisme
  • Sóc advocada del Departament de Dret Administratiu i Immobiliari de Fieldfisher JAUSAS.

    Especialista en Dret Administratiu, compto amb una àmplia experiència en l'assessorament a empreses i particulars en tot tipus d'actuacions de dret públic, tant en via administrativa com en la via contenciosa administrativa. També atresoro una àmplia experiència en matèria d'Urbanisme.

    A l'àrea immobiliària, assessoro a empreses i a particulars en tot tipus de transaccions les quals tinguin per objecte béns immobles. En aquest sentit, assessoro, intervinc i lidero tota classe de procediments civils relacionats amb immobles, en matèria de construcció, drets reals, propietat horitzontal i arrendaments. També intervinc i assisteixo en els processos de Due diligence amb implicacions immobiliàries.