Mª Elisa Escolà

 • Associada
 • VCARD
 • Àrees de pràctica: Reestructuracions i insolvències
 • Associada Sènior del Departament de Reestructuracions i Insolvències. Compto amb una dilatada trajectòria tant en l'àmbit de la docència com en l'assessorament jurídic a empreses amb dificultats econòmiques, acumulant una experiència de més de 15 anys en la direcció de processos civils, mercantils i concursals.

  Des de la meva incorporació a JAUSAS -el juliol de 2008- he assessorat a empreses amb necessitats de refinançament i reestructuració, ja sigui en l'àmbit preconcursal o bé en processos concursals -tant des de la perspectiva del deutor com del creditor-. També he assessorat els adquirents d'unitats productives en concurs de creditors.

  Després de l'aprovació de la Llei de la Segona Oportunitat al febrer de 2015, he assessorat a empresaris i als consumidors sobre endeutats per aconseguir la condonació dels seus deutes.

  Doctora en Dret per la Universitat de Barcelona, amb la tesi doctoral titulada "La vis attractiva del procés concursal", des del curs acadèmic 1994-1995 fins a l'actualitat, he impartit classes de les assignatures de Dret Processal Civil i Penal, Introducció al Dret Processal i Dret Concursal en el si de Departament de Dret Processal de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, sent Professora Associada d'aquesta Facultat des de 1999 fins a l'actualitat.

  Així mateix, he impartit classes de Dret Processal i Dret Concursal a l'Escola de Pràctica Jurídica de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona (ICAB), en el Màster de Dret Concursal i de Dret Processal de l'ICAB, en el Curs d'Administradors Concursals del Col·legi d’Economistes de Catalunya i en el Màster en Dret Processal Civil i Mercantil de l'Institut Superior de Dret i Economia (ISDE).

  Actualment sóc membre de la Secció de Dret Concursal i de la Comissió de Relacions amb l'Administració i la Justícia de l'ICAB.