Carlos Murillo

  • Advocat Sènior
  • VCARD
  • Àrees de pràctica: Reestructuracions i insolvències
  • Advocat sènior del Departament de Reestructuracions i Insolvències, especialitzat en Dret Processal i Hipotecari.

    Tinc una amplia experiència en litigació de tot tipus de procediments civils, i especialment, en assumptes relacionats amb el Dret Bancari així com en matèria de reclamacions de quantitat mitjançant les diferents vies processals previstes legalment.

    També compto amb un ampli bagatge en la gestió de carteres de grans entitats financeres.