Andrés Palomo

  • Advocat Sènior
  • VCARD
  • Àrees de pràctica: Gestió de conflictes
  • Sóc advocat Sènior del departament de litigació i resolució de conflictes de Fieldfisher JAUSAS a Madrid, responsable de l'assessorament jurídic a empreses multinacionals, PIMES, fons, i particulars; gestió de casos i equips amb plena autonomia, ocupant-me de tota la tramitació de procediment judicial (des de la negociació i acords extrajudicials, demandes i escrits, representació al jutjat o a sala, interposició de tota mena de recursos, fins a l'execució de resolucions judicials), com per exemple, l'assistència lletrada en judici com a advocat en exercici en tot tipus d’assumptes complexes en Dret civil i mercantil en totes les instàncies judicials.

    Entre d'altres, en matèria de contractació civil i mercantil, accions de responsabilitat civil i danys, edificació, impugnació d'acords socials i responsabilitat d'administradors, conflictes societaris, bancari i financer, assegurances, immobiliari, IT/IP, competència, sectors regulats, drets fonamentals, etc.