Alicia Redondo

  • Associada
  • VCARD
  • Àrees de pràctica: Dret laboral
  • Sóc advocada Associada del Departament Laboral de Fieldfisher JAUSAS.

    Disposo d’una dilatada experiència en assessorament jurídic en matèria laboral i de Seguretat Social, entre d'altres, en les següents qüestions: contractes de treball, modificació de condicions de treball, sistemes retributius, acomiadaments individuals i col·lectius (ERE), negociació col·lectiva (convenis col·lectius i pactes o acords col·lectius), reestructuracions de plantilla, relacions laborals especials (alts directius), descentralització productiva (contractes i subcontractes, outsourcing), successions empresarials, sancions, desplaçaments internacionals, cotització i recaptació a la Seguretat Social.

    Igualment, compto amb gran experiència en litigis davant les diferents instàncies de la jurisdicció social (jutjats socials, Tribunals Superiors de Justícia, Audiència Nacional, Tribunal Suprem) així com davant la Inspecció de Treball i Seguretat Social i altres organismes amb competència en el àrea laboral i de Seguretat Social.